Jak przebiega rozwój dziecka od narodzin?

Opublikowano dnia Lis 10 2016 - 4:39am przez Emilia Michalska

Na etapy rozwoju dziecka składają się rozwój fizyczny i psychiczny. Pierwszy z nich polega na procesie, prowadzącym do dojrzałości organizmu, charakteryzuje się skokowością i nierównomiernym przebiegiem. Wraz z wiekiem dziecka, zachodzą w nim zmiany, kształtujące jego emocje, związane są ściśle z kolejnymi fazami wieku. Kształtują się wówczas wewnętrznie uwarunkowane oraz społeczne reakcje zachowań i wypracowywane są kolejne fazy rozwoju emocjonalnego.

Złożoność rozwoju dziecka

Rozwój dziecka jest procesem bardzo złożonym i stanowi duże wyzwanie dla rodziców, szczególnie tych, którzy z macierzyństwem i ojcostwem mają do czynienia po raz pierwszy. Wymaga to od nich ścisłej współpracy z dzieckiem, jego systemem zachowań i rozwoju, począwszy od etapu noworodkowego aż po okres dojrzewania oraz uczestnictwo rodziców w dorosłości swego potomstwa. W etapie rozwoju emocjonalnego rodzice kształtują w dziecku zasady życia społecznego, wówczas wykształcają się w dziecku zasady życia społecznego.

Rozwój dziecka – etapy

W pedagogice wyróżnia się następujące etapy rozwoju dziecka:

  • wiek niemowlęcy – trwający od pierwszego miesiąca życia dziecka do etapu niemowlęcego;
  • wiek przedszkolny – etap ten obejmuje okres od 3. do 6. roku życia dziecka;
  • wiek wczesnoszkolny – zwany także wiekiem szkolnym – w przypadku dziewcząt i chłopców etap ten obejmuje różne granice czasowe – w przypadku dziewczynek – od 6. do 10. roku życia, zaś u chłopców trwa około 3 lat dłużej.
  • Ostatni z etapów to dojrzewanie. Również w tym przypadku granice wiekowe są płynne – dziewczęta dojrzewają szybciej i trwa to u nich od 10. do 16. roku życia, zaś u chłopców – od 13. do 18. roku życia.

Na tym etapie znaczący jest proces dojrzewania płciowego. Jest to jednocześnie bardzo często „problematyczny” etap rozwoju dziecka, związane z „huśtawkami” nastrojów, a nawet agresywnymi zachowaniami (krytyka słowna, spory z rodzicami i rówieśnikami), częstym wyobcowaniem i odrzucaniem procesów komunikowania.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
O autorze

Dodaj opinię